El Dret al seu servei

El bufet Martín & Pastor Advocades va néixer amb vocació de servei, proporcionant cobertura legal en diferents àmbits d’actuació per poder satisfer les necessitats de particulars i empreses mitjançant un equip de professionals altament preparat i motivat.

D
onem resposta a les seves necessitats oferint un compromís de treball rigorós i ben executat, ràpid i àgil, amb un tracte personalitzat i eficaç. Les principals àrees d’actuació són:

         
- Dret Laboral
          - Dret Civil
          - Dret de Família i Successions
          - Dret Mercantil i de Societats
          - Dret Contenciós-Administratiu
          - Estrangeria
          - Propietat horitzontal
          - Dret penal